ENERGIA OZE

ENERGIA OZE Sp. z o. o. rozpoczęła realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej Nowoczesna Gospodarka dla działania Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Tytuł projektu: ” Badania nad nowoczesnym, zapasowym źródłem energii elektrycznej”.

Wartość projektu: 839527,82 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 626 741,29 zł


ENERGIA OZE Sp. z o. o. kompleksowo obsługuje przedsiębiorstwa, instytucje publiczne i osoby fizyczne w zakresie procesu przygotowania i realizacji inwestycji związanych z budową mikro, małych i dużych instalacji fotowoltaicznych.

W zakresie naszej oferty przygotowujemy również audyty energetyczne i elektroenergetyczne.

Specjalizujemy się ponadto we wdrażaniu nowoczesnych technologii gwarantujących uzyskiwanie oszczędności oraz poszukiwaniu i pozyskiwaniu dofinansowania na inwestycje energetyczne.

 

Ostatnie realizacje