KONTAKT

Energia OZE Sp. z o. o.

ul. Częstochowska 7, 42-274 Konopiska

Telefon: +48 785 505 601, +48 785 507 601

E-mail: biuro@odnawialnaenergia.pl

NIP 573-284-77-21   REGON   243405310    KRS 0000508881

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego