OFERTA

Nasza firma oferuje tylko sprawdzone technologie

Generowanie oszczędności na polu optymalizacji kosztów prowadzenia działalności czy kosztów produkcji to problem każdego przedsiębiorcy. Najważniejszym tego elementem jest prowadzenie właściwej polityki energetycznej, która zakłada m.in. stosowanie nowoczesnych technologii gwarantujących uzyskiwanie oszczędności. Wdrażanie nowoczesnych urządzeń gwarantujących uzyskiwanie oszczędności to trudny projekt, dlatego należy go powierzyć profesjonalistom-ekspertom.

Jako spółka dysponujemy dużym doświadczeniem w pozyskiwaniu dotacji na różne przedsięwzięcia planowane przez naszych klientów finansowane ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i innych.

W ramach naszej działalności oferujemy usługi oraz urządzenia:

Szczegółowy zakres oferty  ENERGIA OZE Sp. z o. o. :

Urządzenie Power OptimizerTM – zastosowanie głownie zakłady przemysłowe, układy sprężarkowe, układy chłodnicze; oszczędności na zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej w wysokości od 8% do ponad 20%, w zależności od rodzaju obciążenia. ENERGIA OZE Sp. z o. o. jest jednym z niewielu licencjonowanych sprzedawców tej technologii w Europie. Power OptimizerTM  tomiędzy innymi:

W niektórych zastosowaniach można spodziewać się wystąpienia wszystkich tych oszczędności lub tylko niektórych z nich. Z reguły wszystkie te oszczędności występują w obwodach o charakterze indukcyjnym.

UWAGA WAŻNA INFORMACJA!!! Power OptimizerTM nie ma nic wspólnego z kondensatorem i kompensacją mocy biernej. 

Urządzenie VphaseTM – zastosowanie do biur, sklepów, domków, i wiele innych; oszczędności na zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej w wysokości od 5% do ponad 15%, w zależności od rodzaju obciążenia.

Projekty instalacji i farm Fotowoltaicznych:

Audyt energetyczny w zakresie planowanej instalacji;

Przygotowanie dokumentacji i uzyskanie warunków administracyjnych, np. wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie warunków zabudowy dla planowanej inwestycji;

Przygotowanie dokumentacji i uzyskanie warunków technicznych przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej;

Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania stosownych pozwoleń budowlanych;

Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do odbioru instalacji przez OSD.

Sporządzenie niezbędnej dokumentacji dla uzyskania lub zmiany koncesji na działalność związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej, wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła;

Przygotowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie dla planowanej inwestycji ze środków krajowych np. NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz środków unijnych.

Projekty instalacji Kogeneracji:

Audyt energetyczny w zakresie planowanej instalacji;

Przygotowanie analiz techniczno-ekonomicznych opłacalności stosowania systemów Kogeneracji;

Przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej na potrzeby Kogeneracji;

Opracowywanie wymaganego systemu dokumentowania pochodzenia energii dla potrzeb rozliczania energii pochodzącej z Kogeneracji;

Doradztwo w zakresie dostosowania projektowanych oraz istniejących układów Kogeneracji do wymagań Prawa Energetycznego dla uzyskania świadectw pochodzenia energii;

Sporządzenie niezbędnej dokumentacji dla uzyskania lub zmiany koncesji na działalność związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej, wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła;

Przygotowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie dla planowanej inwestycji ze środków krajowych np. NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz środków unijnych.

Projekty instalacji Hybrydowych

Tworzymy jeden układ technologiczny: kogeneracja, pompa ciepła i fotowoltaika;

audyt energetyczny w zakresie planowanej instalacji;

Przygotowanie analiz techniczno-ekonomicznych opłacalności stosowania układów hybrydowych;

Przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej na potrzeby instalacji.

Przygotowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie dla planowanej inwestycji ze środków krajowych np. NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz środków unijnych.

 

Ponadto realizujemy specjalistyczne pomiary energetyczne dla układów do 1 kV, analizy zużycia energii elektrycznej, optymalizacja energii. Dysponujemy wysokiej klasy analizatorem sieci HIOKI 3197, posiadamy uprawnienia SEP oraz audytowe.

Znając problematykę wykorzystania funduszy unijnych i krajowych oraz posiadając wiedzę z dziedziny energetyki, odnawialnych źródeł energii, układów kogeneracji jesteśmy profesjonalnym partnerem dostarczającym kompendium wiedzy ułatwiającej przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego.