Zapytania ofertowe

ENERGIA OZE Sp. z o.o. na terenie województwa śląskiego, w gminie Konopiska realizuje projekt badawczy pod nazwą:

„Badania nad nowoczesnym, zapasowym źródłem energii” nr projektu WND-RPSL.01.02.00-24-0670/16-002.

OGŁOSZENIA

  1. Wynajem lokalu.

Wynajem lokalu zapytanie

wynajem_lokalu _formularz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2.  Zakup sprzętu laboratoryjnego.

zakup_sprzetu_laboratoryjnego Zapytanie

zakup_sprzetu_laboratoryjnego formularz ofertowy

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty _dostawa

3. Zatrudnienie wykwalifikowanego personelu do prowadzenia badań i testów naukowych

zapytanie zatrudnienie personelu

zatrudnienie personelu _ formularz ofertowy

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty _personel

4. Wynajem aparatury i sprzętu laboratoryjnego

wynajem aparatury i sprzętu laboratoryjnego Zapytanie

wynajem aparatury i sprzętu laboratoryjnego _ formularz ofertowy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pv

 

Zapytanie ofertowe / Inquiry

ENERGIA OZE Sp. z o.o. realizuje projekt IMAGE nr 778156 pn. Innovative Optical/Quasioptical Technologies and Nano Engineering of Anisotropic Materials for Creating Active Cells with Substantially Improved Energy Efficiency .

OGŁOSZENIA / THE ADVERTISEMENTS

1.  Zakup sprzętu laboratoryjnego / Purchase of laboratory equipment.

zakup_sprzetu_laboratoryjnego_zapytanie_PL

purchase of laboratory equipment inquiry_EN

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_ Announcement on the selection of the best offer